Mahatma Gandhi și lumea

Viata mea este mesajul meu

Gandhi a afirmat cu curaj: „Viața mea este mesajul meu”. Adevărul și dragostea au fost esența vieții sale. Viața lui era o expresie a credinței sale fundamentale. În timpul luptei pentru libertate, el a predicat și a practicat Ahimsa sau non-violența. Ahimsa este un principiu religios indian care înseamnă „să nu faci rău”. Avea o adevărată pasiune pentru adevăr, și întotdeauna era gata să-și dea viața pentru el, alegea mereu pacea, sunt doar câteva virtuți pe care orice om le poate învăța din viața lui Gandhi. Toate aceste deprinderi, dacă sunt folosite, pot spori frumusețea interioară a vieții noastre.

Fiți dispuși să vă remodelați

Gandhi a umblat mereu pe calea adevărului și a avut curajul să trăiască prin și pentru convingerile sale. Știa că face bine în locul potrivit. El a fost determinat și dedicat sarcinii de a se reface. Noțiunile sale despre Satyagraha și Ahimsa au provocat interes și entuziasm multor persoane. El a fost un căutător neobosit al adevărului și a fost conștient de faptul că numai adevărul îl va elibera și va putea face acest lucru doar singur. Acest lucru dobândește o semnificație mai mare atunci când îl citim în lumina vieții sale. În timp ce era în procesul de refacere a sinelui, el s-a oferit să contribuie și la re-proiectarea lumii.

Lupte câștigate cu non-violenței

Mulți au câștigat mari bătălii pentru transformarea socială și politică, folosind principiile lui Mahatma Gandhi. Martin Luther King, campion al mișcării drepturilor civile americane; Nelson Mandela, care a pus capăt apartheidului din Africa de Sud, Dalai Lama, care pledează pentru o rezoluție pașnică în Tibet; Aung San Suu Kyi, care a încercat să aducă democrația în Myanmar (Birmania); și Cesar Chavez care a luptat pentru a reduce exploatarea lucrătorilor agricoli din California. Toate aceste personalități au recunoscut cu rolul lui Gandhi în viața și munca lor.